Bóng đá UEFA

Bình luận các giải bóng đá do UEFA tổ chức: Champions League, Europa League, Euro... Chia sẻ dự đoán và cá cược các giải đấu này.

 1. Euro 2016

  Dự đoán, Bình luận và cá cược World Cup 2014. Chia sẻ kinh nghiệm và bình luận các trận đấu tại giải vô địch bóng đá thế giới 2014 tại Brazil
  Chủ đề:
  99
  Bài viết:
  780
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
 1. Trả lời:
  0
  Đọc:
  7,001
 2. Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,645
 3. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,166
 4. Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,494
 5. Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,038
 6. Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,498
 7. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,989
 8. Trả lời:
  0
  Đọc:
  999
 9. Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,212
 10. Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,067
 11. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,166
 12. Trả lời:
  2
  Đọc:
  4,765
 13. Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,631
 14. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,868
 15. Trả lời:
  0
  Đọc:
  864
 16. Trả lời:
  0
  Đọc:
  701
 17. Trả lời:
  0
  Đọc:
  683
 18. Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,431
 19. Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,016
 20. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,464
 21. Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,417
 22. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,751
 23. Trả lời:
  2
  Đọc:
  1,067
 24. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,570
 25. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,551
 26. Trả lời:
  1
  Đọc:
  752
 27. Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,004
 28. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,683
 29. Trả lời:
  0
  Đọc:
  775
 30. Trả lời:
  0
  Đọc:
  567
 31. Trả lời:
  0
  Đọc:
  851
 32. Trả lời:
  0
  Đọc:
  976
 33. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,165
 34. Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,548
 35. Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,961
 36. Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,308
 37. Trả lời:
  1
  Đọc:
  700
 38. Trả lời:
  1
  Đọc:
  842
 39. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,230
 40. Trả lời:
  0
  Đọc:
  764
 41. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,396
 42. Trả lời:
  0
  Đọc:
  846
 43. Trả lời:
  1
  Đọc:
  789
 44. Trả lời:
  2
  Đọc:
  503
 45. Trả lời:
  0
  Đọc:
  490
 46. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,134
 47. Trả lời:
  0
  Đọc:
  998
 48. Trả lời:
  0
  Đọc:
  970
 49. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,189
 50. Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,044
 51. Trả lời:
  0
  Đọc:
  671
 52. Trả lời:
  0
  Đọc:
  725
 53. Trả lời:
  0
  Đọc:
  581
 54. Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,470
 55. Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,283
 56. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,122
 57. Trả lời:
  2
  Đọc:
  1,599
 58. Trả lời:
  2
  Đọc:
  1,420
 59. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,206
 60. Trả lời:
  0
  Đọc:
  745
 61. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,635
 62. Trả lời:
  1
  Đọc:
  708
 63. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,156
 64. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,052
 65. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,358
 66. Trả lời:
  0
  Đọc:
  866
 67. Trả lời:
  0
  Đọc:
  780
 68. Trả lời:
  0
  Đọc:
  853
 69. Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,385
 70. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,061
 71. Trả lời:
  1
  Đọc:
  860
 72. Trả lời:
  1
  Đọc:
  632
 73. Trả lời:
  1
  Đọc:
  817
 74. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,907
 75. Trả lời:
  0
  Đọc:
  451
 76. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,060
 77. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,090
 78. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,413
 79. Trả lời:
  0
  Đọc:
  741
 80. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,317
 81. Trả lời:
  0
  Đọc:
  912
 82. Trả lời:
  0
  Đọc:
  597
 83. Trả lời:
  0
  Đọc:
  641
 84. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,414
 85. Trả lời:
  0
  Đọc:
  930
 86. Trả lời:
  0
  Đọc:
  892
 87. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,181
 88. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,168
 89. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,522
 90. Trả lời:
  0
  Đọc:
  854
 91. Trả lời:
  0
  Đọc:
  844
 92. Trả lời:
  0
  Đọc:
  745
 93. Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,141
 94. Trả lời:
  1
  Đọc:
  990
 95. Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,480
 96. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,323
 97. Trả lời:
  0
  Đọc:
  866
 98. Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,864
 99. Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,179
 100. Trả lời:
  0
  Đọc:
  887
 101. Trả lời:
  0
  Đọc:
  764
 102. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,102
 103. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,050
 104. Trả lời:
  0
  Đọc:
  864
 105. Trả lời:
  0
  Đọc:
  822
 106. Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,482
 107. Trả lời:
  0
  Đọc:
  727
 108. Trả lời:
  1
  Đọc:
  187
 109. Trả lời:
  0
  Đọc:
  177
 110. Trả lời:
  0
  Đọc:
  227
 111. Trả lời:
  0
  Đọc:
  229
 112. Trả lời:
  0
  Đọc:
  258
 113. Trả lời:
  0
  Đọc:
  156
 114. Trả lời:
  0
  Đọc:
  168
 115. Trả lời:
  1
  Đọc:
  285
 116. Trả lời:
  0
  Đọc:
  155
 117. Trả lời:
  1
  Đọc:
  333
 118. Trả lời:
  0
  Đọc:
  202
 119. Trả lời:
  0
  Đọc:
  233
 120. Trả lời:
  1
  Đọc:
  279
 121. Trả lời:
  0
  Đọc:
  228
 122. Trả lời:
  0
  Đọc:
  228
 123. Trả lời:
  1
  Đọc:
  259
 124. Trả lời:
  0
  Đọc:
  201
 125. Trả lời:
  0
  Đọc:
  257
 126. Trả lời:
  1
  Đọc:
  225
 127. Trả lời:
  0
  Đọc:
  143

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...